WITAMY W SERWISIE PRACOWNICZYM

ZADZWOŃ

695284433

 

 

CO-PACKING SPÓŁKA Z.O.O
43-300 Kozy, ul. Bielska 9
NIP: 9372720072, REGON: 382665829

 
KONTAKT:
Prezes: Dariusz Kobus, biuro (@) co-packing.com.pl, tel.: 668641654


 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest SPÓŁKA CO-PACKING z siedzibą w Kozach, ul. Bielska 9
Adres do korespondencji: 43-300 Kozy, ul. Bielska 9. 

Czytaj więcej...

 

 

Tagi: pakowanie,konfekcjonowanie,przepakowywanie,kompletowanie,kompletacja produktów,składanie komponentów, sortowanie,co-packing,usługi pakowania,usługi sortowania,usługi sortowania

Zaufali nam

CO-PACKING SPÓŁA Z O.O. Adres: 43-300 Kozy, ul. Bielska 9, NIP: 9372720072
Przedsiębiorstwo Społeczne o nazwie Co-packing spółka z o.o. utworzyła miejsca pracy w ramach projektu "OWES obszaru bielskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.